سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد رحمان نژاد – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده مهندسی دریا
علی رمضانی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -دانشکده مهندسی هوافضا
محمدحسن مقدس – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا

چکیده:

در این مقاله، حل عددی جریان تراکم ناپذیر دوبعدی با بکارگیری یک الگوریتم حل تطبیقی ارائه شده است. چهارچوب کار این روش شامل یک نوع پالایش تطبیقی الگوی محلی و گسستهسازی تفاضل مرکزی سه نقطهای میباشد. این الگوریتم پالایش تطبیقی الگو، طوری طراحی شده است که الگوی متقارن پنج نقطهای برای تمامی گرههای داخلی مهیا باشد، به نحوی که بتوان فرمول تفاضل محدود مرسوم را به راحتی در همه جای ناحیه حل ایجاد کرد و نیازی به میانیابی در گره های غیر هم رده نباشد. بنابراین، با تکیه بر بازده و دقت بالای روش تفاضل محدود، و با استفاده از خصوصیت حلتطبیقی، میتوان بدون نیاز به انبوه گره، تنها با ریز کردن شبکه در نواحی مورد نیاز به دقت حل بالایی دست یافت. برای اثبات این ادعا، جریان دائم داخل یک حفره، به عنوان نمونه در نظر گرفته شده و مشاهده شد که این الگوریتم حل تطبیقی میتواند کیفیت شبکه و دقت حل را به بهترین شکل در نواحی مورد نیاز افزایش دهد