سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسین افراخته – استادیار دانشگاه گیلان
مهرداد عابدی – استاددانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

امروزه بهره برداری ازمنابع تولید پراکنده درشبکه های توزیع بهدلیل تنوع و مزایای متعدد درحال افزایش است با وجود این مزایا منابع تولید پراکنده مشکلاتی را نیز درشبکه های توزیع بوجود می آورند یکی ازاین مشکلات بروز پدیده جزیره ای شدن است از انجا که جزیره ای شدن اثرات منفی درحفاظت و عملکرد سیستم توزیع دارد ایجادجزیره باید بطور موثری تشخیص داده شده و درچنین حالتی واحد تولید پراکنده ازسیستم توزیع جداگرددروشهای بسیاری جهت تشخیص حالتجزیره ای شبکه پیشنهاد گردیده که درهمه آنها شبکه بصورت متعادل فرض شده است به همین دلیل دراین مقاله سیستم آزمون مورد مطالعه شبکه ای نامتعادل بوده که تشخیص جزیره دراین شرایط بسیار مهم و درعین حال پیچیده خواهد بود مدلسازی شبکه ۱۳ شینه IEEE بهعنوان سیستم آزمون درنرم افزار PowerFactory DigSilent انجام گرفته است سپس جایابی منابع تولیدات پراکنده با هدف حداقلنمودن تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ به روش مستقیم انجام گرفته و بعدازنصب DG با استفاده ازروش تغییرات دامنه ی ولتاژ کارکرد جزیره ای سیستم تشخیص داده می شود.