سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اصغر شهرجوی حقیقی – دانشجوی کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات خوزستان
ماشااله عباسی دزفولی – عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان
سیدمصطفی فخراحمد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

خطای نرم افزار یک عیب در سیستم نرم افزاری است که ممکن است عاقبت منجر به شکست سیستم شود سیستمهای تشخیص دهنده خطا با استفاده از معیارهای نرم افزار و روشهای داده کاوی به پیشگویی خطای نرم افزار می پردازند و به این صورت هزینه های کشف خطا در نرم افزارها را کاهشمیدهند دسته بندهای زیادی دراین مورد استفاده می شوند رایج ترین دسته بندی که استفاده می شود Naïve Bayes است لسمن تحقیقاتی در زمینه دسته بندهای مورد استفاده انجام داده بود ما دراین تحقیق به بررسی کارایی ۳۷ دسته بندی مختلف در سیستمهای کشف خطا می پردازیم دسته بندها را از لحاظ معیارهای کارایی بررسی می کنیم در نهایت دسته بندBagging که کارایی و دقت بهتری نسبت به سایر دسته بندها از خود نشان داد انتخاب می کنیم سپس با تست برروی تعداد دیگری مخزن داده صحت انتخاب خود را بررسی می کنیم به این صورت ما سیستم کشف خطایی با کارایی بالاتر را ارایه می دهیم که هزینه کشف خطاهای نرم افزاری را کاهش میدهد.