سال انتشار: ۱۳۷۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهندس محمدعلی نوشاد – دانشکده صنعت الکترونیک دانشگاه شیراز

چکیده:

افزایش استفاده از کابل زیرزمینی برای توزیع نیرو، روش دقیق، سریع و ارزانی را برای موضع یابی عیب کابل ایجاب مب کند. این مقاله یک موضع عیب یاب را بر اساس انعکاس پالس در خطوط انتقال بررسی خواهد کرد. سیستم مورد نظر متشکل از پالس ولتاژ بالا، مولد قابل تنظیم موج خطی و مولد پالس با مدوله کننده شدت نور می باشد. دستگاه جنبی بکار رفته در این روش اسپلوسکوپ خواهد بود. پالسر ولتاژ بالا پالسهای منفی با دامنه حدود ۱۰۰۰ ولت تولید می کند. مولد موج خطی طوری تنظیم می شود که بتواند پهنای۱۰۰،۵۰،۲۰ و ۴۰۰ میکرو ثانیه داشته باشد. مولد پالس با مدوله کننده دو مشخصه بارز دارد: – ایجاد اطمینان از این که تصویری که روی صفحه اسپلوسکوپ ظاهر می شود تنها برای محدوده زمانی انتخاب شده قابل رویت است. – این مدار یک نقطه نورانی روی صفحه اسپلوسکوپ تولید می کند که موقعیت آن روی محور زمان توسط یک پتانسیومتر قابل تنظیم است. خطای موضع یابی عیب حداکثر +-۱% خواهد بود.