سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدامیر هاشمی زاده – کارشناسی ارشد گروه IT
سعید حسنی – کارشناسی ارشد گروه برق
علی اکبر قره ویسی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
غضنفر شاهقلیان – دانشیار دانشگاه آزاد نجف آباد

چکیده:

تغییر و تحول قوانین مدیریتی و اقتصادی حاکم برصنعت برق چندی است که به شکل های متنوع تحت عنوان تجدید ساختارسیستمهای قدرت دراین صنعت به وقوع پیوسته است این مسائل موجب بروز مسائل وموضوعات جدیدی دربخش های مختلف سیستم قدرت شده که درسیستمهای قدرت سنتی وجود نداشته و یا ازاهمیت چندانی برخوردار نبوده اند یکی ازمهمترین این مسائل گرفتگی شبکه انتقال است که با طرح دسترسی ازاد به شبکه انتقال به عنوان یکی از موانع مهمدرمقابل پیاده سازی کامل تجدیدساختار درسیستم های قدرت قرارگرفته است با رخ داد تراکم درشبکه های قدرت میزان تلفات شبکه نیز افزایش پیدا میکند دراین مقاله برای رفع این مشکلات ازمنابع تولیدات پراکنده DG استفاده می کنیم به این صورت که با مکان یابی و تعیین اندازه بهینه منابع تولیدات پراکنده درشبکه ۳۰باس IEEE براساس الگوریتم بسیارقوی تکثیرباکتری BFA به عنوان روشی هوشمند به بررسی تراکم توان پرداخته شده است.