سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدحسن میرابی مقدم – استادیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زا
علی اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه عل

چکیده:

یکی از مهمترین خصوصیات روسازی ها در ارتباط با ایمنی راهها، مقاومت در برابر لغزندگی آن ها است. این امر در شرایط بارندگی از اهمیت زیادی برخوردار بوده و در کاهش تصادفات ترافیکی نقش موثری اعمال می کند. مقاومت در برابر لغزندگی تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد که در این مقاله، روشی برای شناسایی این عوامل بر پایه مدل های آماری ارایه و نقش هر یک در افزایش یا کاهش این خصوصیت بررسی شده است