سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن شمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمود فرزانه گرد – دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود
محمد عسکریان – کارشناس شرکت ملی گاز خراسان

چکیده:

توربینهای گازی بطور وسیع و گسترده ای درصنعت بخصوص صنایع نفت و گاز بکارمیروند از این رو بررسی و شبیه سازی توربین های گازی بمنظور کنترل و بهبود عملکرد آن درجهت بهینه سازی امری مهم و ضروری میب اشد یکی از مهمترین زمینه های بهینه سازی کاهش سوخت مصرفی است که متناسب با کاهش هزینه ها می باشد باید به این نکته توجه داشت که شبیه سازی توربین گازی درشرایط واقعی عملکرد شرایط کار جزئی و شرایط مختلف محیط کاری سخت و پیچیده می باشد به همین منظور دراین تحقیق به ارایه روشی مفید مبتنی بر اندازه گیری های در شرایط واقعی عملکرد توربین گازی به منظور شبیه سازی پرداخته شده است قابل ذکر است که دربیشتر تحقیقات قبلی توربین گاز تنها بصورت یک رابطه که بازده کلی بستگی به توان ورودی دارد تعریف می شود و اثراتی مانند دما و فشار محیط و غیره مورد بررسی قرار نمی گیرد و فقط شرایطی که توربین گازی درحداکثر توان خود قرار دارد ارایه می گردد اما دراین تحقیق تمام عوامل مهم تاثیر گذار برتوربین گازی مورد بررسی قرارگرفته اند.