سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

معصومه علی پورکنفی – دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
بهاره شعبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
حسن رشیدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین

چکیده:

باوجود محدودیت معماری سرویس گرا و غلبه برآن نیاز به مدل معماری سرویس گرای جدیدی احساس شد که درآن سرویس ها مستقل ازپروتکل و محیط استقرار باشند برای محصور سازی این اطلاعات غیروظیفه مند و مداخله ای انتظار می رود که رویکرد جنبه گرا بتواند استفاده شود دراین مقاله به بررسی معماری سرویس گرا و رویکرد جنبه گرا پرداخته و درادامه کارهایی که تاکنون درمورد تلفیق معماری سرویس گرا و برنامه نویسی جنبه گرا صورت گرفته را مطرح کرده چندرویکرد باهم مقایسه شده و سپس چالشهای پیش روی انها بررسی میگردد درنهایت تلاش هایی که درحوزه تلفیق دو مفهوم معماری سرویس گرا و برنامه نویسی جنبه گرا صورت گرفته مورد بررسی قرارمیگیرد.