سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سکینه کیخا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
علی پایان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
بیژن رحمانی پرچیکلایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

چکیده:

هدف این مقاله انجام تست بهینگی روی مساله برنامه ریزی دوترازه کسری خطی می باشد برای انجام این کار ازروش تست بهینگی که حشین زاده وهمکاران روی مساله برنامه ریزی چندهدفه کسری خطی انجام دادند استفاده میشود و درنهایت یک مدل دوترازه خطی به منظور تست بهینگی درمساله برنامه ریزی دو ترازه کسری خطی ارایه میشود روش تست بهینگی بیان شده این امکان را میدهد که اگریکنقطه شدنی داده شده بهین نباشد جوابی را تولید کند که مقدار هدفش از نقطه موجود بهتر باشد با تکرار این فرایند میتوان به بهینه مساله برنامه ریزی دوترازه کسری خطی رسید برای تشریح روش مثالی ذکر خواهد شد.