سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی فرمنش – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه شهید با
محسن شمسی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
الهه فرمنش – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

چکیده:

تراکم محصول و اندازه گیری ان یکی از فاکتورهای مهم در کشاورزی دقیق و از مهمترین عواملی است که بر روی عملکرد یک دستگاه برداشت نظیر کمباین و دروگر تاثیر می گذارد. هدف این تحقیق طراحی و ارزیابی سامانه ای برای تخمین تراکم گیاهانی نظیر گندم، جو و یونجه است. می توان بین تعداد ساقه هایی که در جلوی شانه برش قرار دارند و نیروی مقاومتی که مجموعه ی ساقه ها د رمقابل خم شدن هنگام پیشروی دروگر نشان می دهند، رابطه ای یافت. این نیرو را می توان به وسیله نیروسنج (Load Cell) که در فاصله ای جلوتر از شانه برش قرار دارد تخمین زد و رابطه ای میان نیرو و تراکم محصول بیان کرد. برخی خواص فیزیکی و مکانیکی ساقه ی گیاه یونجه اندازه گیری شد. با نمونه گیری کاملا تصادفی از ساقه های یونجه، میانگین قطر ساقه های یونجه ۲/۲۴ میلی متر، ضخامت جداره ساقه ۰/۷۱ میلی متر و ارتفاع متوسط ساقه ها ۳۹۴ میلی متر بدست آمد. از خواص مکانیکی یک ساقه ی یونجه برای اندازه گیری ارتفاع مناسب نصب نیروسنج استفاده شد. برای اینکه ساقه بدون شکست و دولا شدن از میله ی رابط نیرو سنج عبور کند، ارتفاع نصب میله ی در تماس با ساقه ها باید به گونه ای باشد که فاصله ی میله از نوک گیاه حداکثر ۰/۰۰۸۴ مربع طول ساقه (فرمول در تن اصلی مقاله) باشد. تحقیقات نشان داد که برای انتخاب نیروسنج مناسب برای انجام این کار د نظر گرفتن فرکانس تشدید بسیار حائز اهمیت است. سرعت پیشروی دروگر و ارتفاع نصب نباید به گونه ای باشد که فرکانس ایجاد شده از طرف ساقه ها با فرکانس تشدید نیروسنج مساوی باشد. علاوه بر این با توجه تغییر محتوای رطوبتی محصول در طی فصل برداشت و به تبع تغییر تنش خمشی ساقه ها نیروسنجی با حداقل حساسیت ۰/۱ نیوتن و محدوده ی اندازه گیری ۱۰ نیوتن به بالاتر توصیه می شود.