سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صنم حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

چکیده:

یک شبکه حسگربی سیم با تعدادزیادی گره حسگر برای پایش محیطهای غیرقابل دسترس و خطرناک مورد استفاده قرارمیگیرد چون این گره ها بسیارکوچک و معمولا توسط باتری با ظرفیت محدود انرژی کارمی کنند ممکن است درانها خطا رخ دهد تحمل پذیری خطا یکی از ملزومات مهم دراین شبکه ها می باشد و بایستی تاحدامکان افزایش می یابد تا درصورت بروز خرابی شبکه بتواند به کار خود ادامه دهد درشبکه های حسگربی سیم که از معماری خوشه بندی استفاده می کنند نقش سرخوشه بسیار مهم و حیاتی است و بایستی تحمل پذیری خطا در سرخوشه افزایش یابد. روشهای مختلفی برای افزایش تحمل پذیری خطا و مدیریت آن ارایه شده است که هرکدام دارای معایب و مزایایی می باشند یک روش برای مدیریت خطا درسرخوشه بازیابی گره های عضو خوشه خراب می باشد دراین مقاله یک الگوریتم بازیابی خطا مبتنی برمشخص کردن وارث ارایه می شود. الگوریتم قبلی درهربار وقوع خطا عمل انتخاب سرخوشه را انجام میدادند ولی روش ارایهشده فقط یکبار این کار انجام میدهد و میتواند سریع تر و با محاسبات کمتر گره وارث را به عنوان سرخوشه انتخاب نماید.