سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا کرمی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوترنرمافزار- دانشگاه آزاد اسلامی
مسعود آزادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوترنرمافزار- دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

امروزه اطلاعات وسیعی به شکل صفحات وب توسط مراکز کامپیوتری جمعآوری و شاخصگذاری میشود. دنیای وب منبع عظیمی از اطلاعات است که روز به روز بر حجم آن افزوده می شود. تعداد سرویسدهندهها هرسال و حجم اطلاعات روی اینترنت هر ۶ ماه دو برابر میشود . نرخ رشد اطلاعات تا بدان جاست که امروزه مشکل دسترسی به اطلاعات جدیتر از نبود اطلاعات است. به همین منظور ابزارهایی برای جستجوی اطلاعات بر روی اینترنت به نامموتورهای جستجو ایجاد شده است. دقت در ارائه نتایج جستجو مطلبیاست که کاربران وب همواره از موتورهای جستجو می خواهند . در این مقاله به ارزیابی موتورهای جستجو پرداخته شده است.معیارهای ارزیابی موتورهای جستجو عبارتند از: پوشش، دقت، فراخوانی، سرعت پاسخدهی، سهولت استفاده و نمایش نتایج.