سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اکبر اصفهانی پور – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شراره رجایی دهکردی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

امروزه توجه به انعطاف پذیری درتصمیم گیریهای مدیریت برای ارزیابی هزینه کل پروژه بسیار مهم است برای درنظر گرفتن این انعطاف پذیری درتصمیم و بیان آن به صورت عدد و رقم که قابل جمع کردن با سایردرآمدها و هزینه های بدست آمده باشد استفاده ازروش اختیار معاملات واقعی یکی از راهکارهای مطلوب است درروش اختیار معاملات واقعی براورد پارامترهایی مانند نوسان پذیری بسیار مشکل می باشد همچنین برای لحاظ انعطاف پذیری مدیریت در تصمیمات لازم است ریسکهای پروژه شناسایی گرددو با اختیار معاملات مرتبط پوشش داده شود دراین تحقیق پس از شناسایی ریسکهای مختلف پروژه IT اختیار معاملات ممکن برای پوشش آنها انتخاب میگردد که درنهایت منجر به ارزش گذاری یک اختیار معامله ترکیبی می شوددراین تحقیق از روش دو جمله ای تبدیل یافته لگاریتمی Log transformed binomial model به عنوان روش قیمت گذاری اختیار معامله واقعی ترکیبی استفاده می شود.