سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

خدیجه شفیعی سروستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز
اقبال منصوری – استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز

چکیده:

مسئله تولید قوانی در طبقه بندی کننده های مبتنی بر قانون فازی به دلیل افزایش حجم پایگاه قوانین و افزایش زمان تولید آنها یک چالش محسوب می شود به ویژه در مواردی که تعداد ویژگیهای دادههای مورد استفاده در طبقه بندی زیاد است دراین مقاله روشی اکتشافی برای انتخاب ویژگیهای مناسب ا زداده ها و کاهش تعداد توابع عضویت مورد استفاده و همچنین انتخاب قوانین مناسب طبقه بندی فازی ارائه شده است اساس اینروش درن ظر گرفتن نحوه توزیع داده ها در مجموعه های فازی به کارگرفته شده روی ویژگیها می باشد که در مقایسه با روشهای مشابه در بسیاری موارد علاوه بر افزایش سرعت دقت را نیز بهبود می بخشد.