سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد معتمدی – دانشگاه صنعتی شاهرود
صادق رحیمی شعرباف – دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدرضا ربیعی – دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

سیستمهای آموزشی عموما ا زشیوه های کلاسیک و سنتی ارزیابی عملکرد استفاده می نمایند دراین سیستمها عملکرد فراگیر به نتایج آزمون بستگی دارد و ارزشیابی فقط به عنوان موفقیت یا شکست صورت میگیرد دراین مقاله یک شیوه ارزشیابی جدید و انعطاف پذیر مبتنی بر سیستم های منطق فازی پیشنهاد می شود و عملکرد فرضی ۲۰ دانشجو در ۲ امتحان میان ترم و پایان ترم که جمعا نمره ارزشیابی پایان دوره را تشکیل میدهند به کمک منطق فازی مورد بررسی قرار میگیرد و با شیوه ارزشیابی سنتی مقایسه می گردد نتایج ارزشیابی تفاوتهایی را بین شیوه منطق فازی و سنتی نشان میدهد این شیوه مزیت هایی را هم دارد ارزشیابی با منطق فازی قابل انعطاف است و گزینه های ارزشیابی زیادی را فراهم می کند.