سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد مزیدی – شرکت توزیع نیروی برق گلستان
محمدمهدی قاسمی –

چکیده:

نظر به اهمیت اقتصادیو اجتماعی تامین برق مطمئن ولتاژ استاندارد و حداقل خاموشی ضرورت اولویت بندی مسائل موجود شبکه های توزیع برق براساس شاخصهای قابلیت اطیمنان امری بدیهی است از انجایی که بررسی و تحلیل مسائل براساس اولویت اقتصادی ـ اجتماعی و بصورت برنامه ریزی شده کمترصورت می پذیرد نامتعادلی بار به عنوان یکی از عوامل مهم درافزایش تلفات و افت ولتاژ که زمینه ساز قسمتی از مسائل ناخواسته درشبکه های توزیع است هموارهمورد توجه بوده است دراین مقاله با توجه به اینکه شاخص اولویت اقتصادی و اجتماعی فرایند کاهش نامتعادلی باردرجه بالایی دارد ضمن بررسی راهکارهای عملی کاهش آن روشی بهینه ارایه میشود.