سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین افراخته – استادیار دانشگاه گیلان
یاسر بستانی املشی – دانشجوی کارشناسی ارشد قدرت

چکیده:

دراین مقاله روشی جدید برای خوشه بندی داده ها ارایه شده است خوشه بندی یکی ازمسائل مهم درمباحث شناسایی الگو بوده و نقش مهمی درساختارداده ها دارد یکی ازروشهای رایج خوشه بندی داده ها استفاده از الگوریتم خوشه بندی فازی FCM است اما استفاده ازاین روش هنگامی که حجم داده ها زیاد باشد به توزیعی ناهمگون از داده ها منجر می شود دراین مقاله خوشه بندی داده ها با استفاده ازالگوریتم PSO انجام شده و نتایج بدست آ»ده با نتایج حاصل از خوشه بندی فازی FCM مقایسه گردیده است نتایج شبیه سازی نشان میدهد که روش ارایه شده همگرایی بهتری نسبت به پاسخ های روش FCM داشته و این شرایط هنگامی که حجم داده ها خیلی زیاد باشد بسیارمحسوس خواهد بود.