سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدحسین سیاحی – استادیار، گروه شیمی، دانشگاه پیام نور
زینب حموله – گروه شیمی- واحد علوم و تحقیقات خوزستان- دانشگاه آزاد اسلامی، خوزستان- ا

چکیده:

با افزایش ۱:۱ سیکلوهگزیل ایزوسیانید به دی آلکیل استیلن دی کربوکسیلات ها واسطه فعال دو قطبی تشکیل می شود. این واسطه با ۲-۲ بی فوران – ۳ و ۴- دی کربوکسیلات ها با بازده بالا ´ – فوروئیل کلرید واکنش داده و ترکیبات دی الکیل – ۴- کلرو – ۵-( الکیل آمینو)- ۲ وسنتز می شوند.