مقاله روشی سریع برای جداسازی بتا ۱و ۳ گلوکان محلول در آب از دیواره کاندیدا آلبیکنس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله علوم پزشکی مدرس، آسیب شناسی زیستی (علوم پزشکی مدرس) از صفحه ۹۰ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: روشی سریع برای جداسازی بتا ۱و ۳ گلوکان محلول در آب از دیواره کاندیدا آلبیکنس
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استخراج بتا ۱ و ۳ گلوکان
مقاله اکسیداسیون دیواره کاندیدا آلبیکنس
مقاله خالص سازی آنزیمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصرالهی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: رودبارمحمدی شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: اطیابی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: زهیرحسن صراف محمد
جناب آقای / سرکار خانم: یادگاری محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: اسفندیاری منش مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: ملارضی اسماعیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: مطالعات دهه های اخیر روی بتا گلوکان ها، نقش این پلی ساکاریدها را به عنوان مکمل های غذایی و دارویی در بیماران مبتلا به ضعف سیستم ایمنی و نیز مبتلایان به سرطان بسیار پر اهمیت نشان داده است. از میان پلی ساکاریدهای دیواره سلولی قارچ ها، بتا ۱ و ۳ گلوکان فعالیت بالاتری دارد که به دو فرم محلول و نامحلول در آب قابل دستیابی است. طبق تحقیقات انجام شده فرم محلول بتا ۱ و ۳ گلوکان به دلیل فعالیت زیستی بالا و عملکردهای درمانی، به عنوان یک عامل مناسب و ایمن معرفی شده است. بتا ۱ و ۳ گلوکان علاوه بر کاربرد در مصارف تزریقی، به عنوان حامل دارورسان در پژوهش های مرتبط با ساخت سیستم های نوین دارورسانی مورد توجه قرار گرفته که برای درمان سرطان در شکل نانوذره آن استفاده شده است. هدف از این مطالعه معرفی روش آسان و سریع استخراج بهینه فرم محلول در آب بتا ۱ و ۳ گلوکان از دیواره کاندیدا آلبیکنس است.
مواد و روش ها: این روش در سال ۱۳۹۱ در گروه قارچ شناسی دانشگاه تربیت مدرس برای اولین بار انجام شد. در روش حاضر، استخراج بتا ۱ و ۳ گلوکان محلول در آب از طریق روش سریع اکسیداسیون دیواره کاندیدا آلبیکنس در فرم لوله زایا توسط پراکسید سدیم و هیپوکلریت سدیم انجام شد که در ادامه با تاثیر دی متیل سولفوکسید و آنزیم زایمولاز، بتا ۱ و ۳ گلوکان خالص به دست آمد. محصول به دست آمده توسط دستگاه لیوفلیزاتور در خلا خشک و مقادیر آن محاسبه شد. آزمون کالوز با استفاده از معرف آنیلین بلو و طیف حاصل از  H Nuclear Magnetic Resonance) H -NMR) برای تایید بتا ۱ و ۳ گلوکان به دست آمده، انجام شد.
نتایج: میزان ۱۹۰ میلی گرم بتا ۱ و ۳ گلوکان محلول در آب از ۱ گرم وزن خشک کاندیدا آلبیکنس در فرم لوله زایا، استخراج شد که با توجه به وزن خشک اولیه، معادل ۶۳ درصد دیواره کاندیدا آلبیکنس محاسبه شد. بتا ۱ و ۳ گلوکان تخلیص شده در مقایسه با کردلان (بتا ۱ و ۳ گلوکان استاندارد) در آزمون کالوز و نیز در دستگاه شناسایی ساختمان هیدروژن H -NMR تایید شد.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد استخراج بتا ۱ و ۳ گلوکان محلول در آب از فرم لوله زایای کاندیدا آلبیکنس از طریق اکسید نمودن دیواره و خالص سازی آنزیمی نسبت به دیگر روش ها با مقادیر بالاتر و روش آسان تری انجام می پذیرد.