مقاله روشی جدید در بارزدایی فرکانسی بهینه در ریزشبکه ها با حضور نیروگاه های بادی به کمک شبکه ANFIS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در هوش محاسباتی در مهندسی برق (سیستم های هوشمند در مهندسی برق) از صفحه ۲۵ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: روشی جدید در بارزدایی فرکانسی بهینه در ریزشبکه ها با حضور نیروگاه های بادی به کمک شبکه ANFIS
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ریزشبکه
مقاله نیروگاه بادی
مقاله بارزدایی
مقاله سیستم استنتاج عصبی- فازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عموشاهی حبیب
جناب آقای / سرکار خانم: هوشمند رحمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: خدابخشیان امین
جناب آقای / سرکار خانم: معظمی مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهمیت استفاده از انرژی های نو باعث افزایش نفوذ منابع تولید پراکنده در سیستم های توزیع شده که علاوه بر مزیت های اقتصادی متعدد، تامین انرژی در وضعیت ایزوله شدن سیستم توزیع را سبب می شود. در وضعیت ایزوله شدن ریزشبکه، جهت برقراری تعادل فرکانس و حفظ پروفیل ولتاژ در سطح مجاز نیاز به یک سیستم بارزدایی موثر ضروری است. در این مقاله با بررسی تاثیر حضور نیروگاه بادی و عدم قطعیت تولید آن در ریزشبکه، معیارهای جدیدی برای بارزدایی ارائه شده است. با توجه به فاصله الکتریکی کوتاه در ریزشبکه، ایجاد تعادل توان راکتیو از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر این مبنا، روش بارزدایی پیشنهادی از ترکیب معیارهای فرکانسی و ولتاژی استفاده می کند. تعیین میزان بارزدایی توسط آنالیز پایداری گذرا انجام شده و بارزدایی به وسیله ANFIS در ریزشبکه اجرا می شود. نتایج شبیه سازی نشان دهنده موثر بودن روش پیشنهادی برای بارزدایی در میکروگرید و حفظ پایداری آن می باشد.