سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش معماری و مصالح ساخت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حامد نوری نژاد – کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی
باقر محمدی – دکتری شیمی الی

چکیده:

بناهای گلین بیش از هر نوع مصالح دیگر به عنوان سرپناه انسان به کارگرفته شده اند و به همین نسبت نیز از میان رفته اند گل چیزی نیست که همچون مواددیگر مثل سنگ و آجر و غیره صرفا بخشی از مصالح مرود استفاده در ساخت بناها باشد بلکه یک سوم افراد بشر در خانه های گلی زندگی می کنند و شهرهایی را با گل ساخته اند نظر به کثرت و دوام کم بناهای گلین حفاظت این گونه بناها اهمیت می یابد بخش اعظم بناهای گل جهان بهچهار روش ساخته شده اند چیدن قطعات آماده خشک شده ساختمان خشت گلی قرار دادن گل در ح الت نیمه خمیری ساختمان گلی استفاده از گل نیمه روان فشرده سازی گل میان سطوح مهارکننده یعنی قالب بندی موقت یا دائم ساختمان چینه ای یا خاک کوبیده وارن ۱۳۸۷ ، ۳۴ تفاوت عمده بین سازه های ساخته شده با مصالح بنایی و گلین وجود دارد که از لحاظ میزان دوام با یکدیگر متفاوتند سنگ و آجر پخته شده و گل در برابر عوامل فرسایشی و اقلیمی رفتار خاصی دارند به همین علت انتظار از حفاظت گر متفاوت است.