سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سحر قلعه – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
شیما صراحتی –
فهیمه صفائی –

چکیده:

دراین مقاله مروری با استفاده ازکاوشهای کتابخانه ای اینترنتی اخذ آمار و اطلاعات ازسازمان های حفاظت محیط زیست و کیفیت هوا به بررسی ابزارهایاقتصادی و کنترلی و نظارتی درکاهش الاینده هوا حاصل ازمنابع ثابت درشهر تهران پرداخته شد و علاوه بربیان نقش هریک ازابزارهای مذکور درکاهش آلودگی هوا نتایج به شرح زیرحاصل شد سیاست های جدید اقتصادی برنامه جبرانی سیاست حبابی و سیاست شبکه ایی درکاهش آلودگی های هوای تهران ازمنابع ثابت بسیارموثر بوده و همچنین درصورتی که سیستم و نظام جمع آوری مالیات از کارایی لازم برخوردار باشدمیتواند نقش موثری درکاهش آلودگی صنایع استان تهران داشته باشد