سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی مظفری لقا – گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
مرجان مظفری لقا – گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار

چکیده:

مفهوم کاهش تلفات انرژی توزیع موضوعی جدید نیست با این وجود پیشرفت اطلاعات در دسترس و ابزارهای آنالیز سیستمهای توزیع را عملی تر نموده است تلفات سیستم توزیع در مقایسه با کل تقاضای بار پایین میباشد ولی سبب ایجاد یک عدم قطعیت در پارامترهای سیستم می شود که ممکن است این مدل را نیز غیردقیق نماید بهبود در تلفات بخش کوچکی از تقاضای کلی می باشد این امر چالشی برای آنالیز و مدلسازی دقیق سیستم می باشد دراین مقاله روشهای مدلسازی برای بهبود راندمان سیستم توزیع برق مورد بررسی قرارگرفته است.