سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محبوبه عباسی – دانشجوی صنایع غذایی
مجیده جمشیدی – عضو هیئت علمی دانشگاه واحد شهرضا

چکیده:

میکروکپسوله کردن تکنولوژی نسبتا جدیدی استکه برای حفاظت تثبیت و کند کردن رهاسازی ترکیبات غذایی استفاده می شود کپسول یا مواددیواره عموما شامل نشاسته مشتقات نشاسته پروتئین ها صمغها و لیپیدها یا هرترکیبی از آنها می باشد روشهای کپسوله کردن ترکیبات غذایی شامل خشک کردن پاششی خشک کردن انجمادی پوششدهی به طریق بستر سیال اکستروژن کریستالیزاسیون مرکب دخول ملکولی و کوآسرواسیون اینم قاله روشهای تهیه ترکیبات غذایی میکروکپسوله شده و برگزیده هایی از مواد پوشش را بررسی می کند ویژگیهای میکروکپسولها مکانیز مهای رهاسازی کنترل شده و قابلیت حفاظت / تثبیت ترکیبات غذایی کپسوله شده نیز ارایه می شود.