سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش سراسری صنعت خودرو

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر حقایق جهرمی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک
سیروس حقایق جهرمی – کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی سازمانی
سهیلا ارکیان – کارشناس پیراپزشکی

چکیده:

کنترل کیفیت: مجموعه عملیاتی نظیر اندازه گیری یاآزمون است که روی یک محصول یا کالا انجام می شود تا مشخص شود آیا آن محصول با مشخصات فنیموردنظر مطابقت دارد یا خیر مدیریت کیفیت یک دیدگاه فلسفی – مدیریتی است که هم اکنون با سرعت فزاینده جایگاه خود رادرجوامع باز می کند و توجه به نیازها و ابتکارات مشتریان راه های ارایه خدمات و ارتقای کیفیت را اصل کار خود قرار میدهد هزینه کیفیت تفاوت میان هزینه واقعی انجام یک خدمت ساخت یا فروش یا هزینه انجم این فعالیت ها درصورت عدم وجودهرگونه نقص کیفی درقسمت های مختلف انجام کار است کالیبراسیون مجموعه ای از عملیات که تحت شرایط خاصی برقرار شده و رابطه بین مقادیر نهشان داده شده توسط وسیله اندازه گیری یا سیستم اندازه گیری با مواد مرجع و مقادیر متناظر آن کمیت توسط استاندارد مشخص را نشان میدهد . درFMEA حالت خرابی را مشخص و سپس علت بالقوه ان را پیش بینی می کنیم و سپس اثرات خرابی شرایط کنترل برای عدم وقوع خرابی و احتمال وقوع خرابی را معین می کنیم