سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی قاسمی قدرت –
میلاد کاظمی –

چکیده:

ورود جریان آب به داخل تونلها از جمله مسائلی میباشد که ممکن است در صورت عدم طراحی تمهیدات لازم، آثار مخربی بر سازه وارد کند. بنابراین لازم است ملاحظات لازم در پیشبینی و تعیین میزان نفوذ آب جهت تعیین نقش آن بر پایداری تونل صورت گیرد. بر اساستحلیلهای صورت گرفته توسط دو روشتحلیلیHeuer و Lei میزان نشت آب به داخل تونلامیرکبیر، در۱۴/۴کیلومتر از این تونل در حدود ۱۷۰ لیتر در ثانیه جریان مییابد که با مقادیر اندازه گیری شده برجای محیط همخوانی دارد. در این مطالعه وضعیت نفوذ آب به داخل تونل انتقال آب امیرکبیر از لحاظ نشت آب زیرزمینی مورد بررسی قرار گرفته و راهکار مناسب در زمینه چگونگی خروج آب از تونل ارائه شده است