سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ارسلان فرج نژاد – کارشناسی مهندسی شیمی
اورنگ آصف افشار – دانشجوی دکتری

چکیده:

مخازننفتیتاسیسات بسیار مهمی هستند که نقش حیاتی درتاسیسات نفتی و پتروشیمی دارند مقادیر زیادی فراورده های نفتی درسرتاسردنیا دراین مخازن نگهداری می شود و به همین خاطر این مخازن با خطرات زیادیمواجه هستند که مهمترین آ«ها وقوع حریق است انواع آتش سوزی های مختلف درمخازن می تواند اتفاق بیفتد یکی از مهمترین و خطرناکترین پدیده های احتراق فراجوشش است که همواره درسراسر دنیا مخازن را تهدید می کند دراین مقاله آتش سوزی های مخازن نفت مورد بررسی قرارگرفته است انواع آنها و نحوه شروع و کنترل آنها مورد مطالعه قرارگرفته است ودرآخر پدیده فراجوشش تئوری های مربوط به آن و راه های مقابله با این پدیده شرح داده شده است.