سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمصطفی نرگسی خرم اباد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
خاطره نادعلی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ایاز قربانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در بحث تداخل و سازگاری الکترمغناطیسی ،(EMI/EMC اندازهگیری دقیق شدت میدان مغناطیسی از اهمیت خاصی برخوردار است. از طرفی برای اندازهگیری شدت میدان مغناطیسی در فرکانسهای کمتر ازMHz30MHz معمولاً از آنتنهای حلقوی استفاده میشود که کالیبراسیون صحیح و دقیق این نوع آنتنها، نه تنها منجر به افزایش دقت اندازهگیری خواهد شد، بلکه داده های اندازه گیری شده بدون یک کالیبراسیون مشخص، بدون مفهوم خواهد بود. بدین جهت امروزه برای کالیبراسیون آنتنهای حلقوی روشهای مختلفی ارائه شده که هریک دارای مزایا و معایبی میباشند. در این مقاله روشهای ارائه شده برای کالیبراسیون آنتنهای حلقوی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مشخص گردید که روش کالیبراسیون مرجع از عملکرد مناسب تری برخوردار است