سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد قاضی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گروه عمران و محیطزیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تقی عبادی – استادیار مهندسی عمران، گروه عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ساناز یونسپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گروه عمران و محیطزیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شادی رضائیان نیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده:

هیدروکربنهای چند حلقه ای (PAH) ، مواد شیمیایی آلی هستند که تقریبا در همه جا یافت میشوند.PAH ها محصول احتراق ناقص، به طور مثال سوزاندن سوختهای فسیلی، آتش سوزی جنگلها، قطران زغال سنگ، کرئوزوت، دیزل و دود سیگار هستند. این مواد به دلیل قابلیت تجمع در آب، منابع خاک، رسوب، و هوا که انسان در تماس روزانه با آنها قرار دارد، پتانسیل بالایی در تهدید سلامت انسان و محیطزیست دارند. بزرگترین نگرانی در خصوص آلودگی های ایجاد شده از طریق هیدروکربنها، ایجاد جهشزایی، سرطان زا بودن و سمیت ناشی از آن هاست . افزایش نگرانی در خصوص کنترل و مقابله با این مواد منجر به انجام مطالعات گستردهای در مورد روشهای پاکسازی آنها شده است. در این مقاله تلاش میگردد روشهای گونان پاکسازی خاکهای آلوده به PAH موردبرسی قرار گیرند. این روشها شامل: روش فیزیکوشیمیایی، بیولوژیکی، شیمیای و حرارتی میباشند. در مورد هر کدام از آنها ابتدا روش شرح داده میشود و مطالعات انجام شده در مورد آنها مورد بررسی قرار میگیرند