سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی زارعی – استادیار بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
عزت اله رییسی – استاد بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
فوزیه سدهی – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی

چکیده:

به منظور ارائه روشهای هیدروژئولوژیکی جلوگیری از شور شدن آبخوان دشت جناح-کمشک نمونه برداری از منابع آب این آبخوان شامل ۴۰ چاه، چشمه و قنات صورت گرفته است. توزیع شوری و منابع محتمل شوری آبخوان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که منابع اصلی شور کننده این آبخوان شامل گنبدهای نمکی، رودخانه مهران و چشمه ژئوترمال می باشند. در غرب دشت شوری در نتیجه اختلاط با آب چشمه ژئوترمال کمشک است و در بخش میانی دشت شورابه گنبد نمکی داربست و سازند گچساران علت اصلی شوری می باشد. در بخش شرقی دشت نیز آبرفت و رودخانه تحت تاثیر گنبد نمکی گزه قرار گرفته اند. بعلاوه آب رودخانه مهران به آبرفت نفوذ می کند که منجر به شور شدن تعدادی از چاه های این بخش گردیده است. در نهایت راهکارهایی شامل احداث سد، حوضچه های تبخیر و کانال سیمانی جهت جلوگیری از شوری بخشهای مختلف این آبخوان پیشنهاد گردیده است.