سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سعید صحت – عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
سیده سوگل شهرستانی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

به محض رقابتی شدن بازارها درمسابقه ی دستیابی به مشتریاننیاز به ارتقا درخصوص بازاریابی درکسب و کار آشکار شده است پیشرفت های تکنولوژی عملیات فروش را از طریق راه های مختلف دگرگون ساخته است روشهای جدیدی برای کسب مزیت رقابتی درفروش وجوددارد درقرن حاضر تحولات جدید باعث شده است تا بخش خدمات با سرعت بسیار زیادی گسترش پیدا کند به نحوی که ارایه خدمات با کیفیت از چالشهای مهم قرن حاضر درسازمان های خدماتی ازجمله شرکت های بیمه به شمار می رود از این رو تسلط به علم و فنون و مهارت های فروش خدمات نیز ضرورتی انکار ناپذیر است فروش بخشی از بازاریابی و اساس موفقیت درکسب وکار است و بدون فروش بازاریابی بی نتیجه استدراین مقاله تکنیکهای نوین فروش خدمات بیمه اتومبیل درنمایندگی خدمات بیمه ایران خودرو بررسی می شود و همچنین برفروش از طریق تلفن درنمایندگی خدمات بیمه ایران خودرو که یکی از رایج ترین ابزارهای بازاریابی و فروش است تاکیدم یشود. دراکثر صنایع از جمله شرکت های بیمه برای رونق بخشیدن به فعالیت های بازاریابی و فروش می توانند به بهترین نحو از فروش تلفنی بیشترین درآمدها را کسب کنند. تلفن راه ارتباط و تجارت شرکت ها با مشتریان را تغییر داده است.