سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا زارعی – دانشجوی دکتری عمران
گلی جدیدی – دانشجوی کارشناسی معماری

چکیده:

عمل آوری بتن مراحل بسیار دقیق و به شدت وابسته به شرایط اقلیمی است بتن برای رشد نیازمند دما و رطوبت و زمان است چنانچه یکی ازاین شرایط تامین نشود کیفیت بتن به شدت لطمه خواهد خورد که متاسفانه در کشور ما علیرغم گوناگونی شرایط اقلیمی توجه چندانی به این موضوع نشده است و دراغلب موارد بهدلیل تامین نشدن شرای ط اقلیمی مناسب پروژه ها یا برای مدتی تعطیل می شوند یا کیفیت نهایی بتن بشدت ضربه خواهد خورد لذا دراین مقاله سعی شده است ضمن بررسی رفتار بتن در شرایط اقلیمی خاص هوای سردوگرم به ارایه راه کارهایی جدید برای حداقل رساندن این گونه صدمات از طریق معرفی مواد و مصالح و ارایه راه کارهای اجرایی هنگام بتن ریزی از قبیل زودگیرها ضدیخ ها پتوهای حرارتی عایق بندی بتن و اشعه فروسرخ برای بتن ریزی در هوای سرد و همچنین استفاده از واکس ها و رزین ها صفحات پلاستیکی نگهدارنده رطوبت نم پاشی سطح بتن برای هوای گرم برای کاهش این گونه صدمات پرداخته شود.