سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین رجایی – استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
یاسر ماندی صنم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت
مجید ایپکچی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت

چکیده:

در راستای اصول توسعه پایدار، استفاده از فناوریها و مصالح نوین به عنوان جایگزینی مناسب برای مصالح و روشهای سنتی مطرح میشود. دراین میان دیوارهای غیر باربر به عنوان بخشی از اجزای اصلی ساختمان سهم بزرگی را در استفاده از روشهای سنتی به خود اختصاص دادهاند. هزینه و سرعت اجرا، بارمرده و عملکرد سازهای، سازگاری با محیط زیست و به حداقل رساندن آلودگیها، سهولت اجرا و استفاده از تخصصهای بومی،استفاده از منابع داخلی کشور و نیز سهولت در حمل و جابجایی از پارامترهای مورد توجه در روشهای نوین نسبت به سنتی میباشند. در این رابطه تحقیقات گستردهای از سال ۱۳۷۹ بر روی مصالح گچی و کاربرد آنها در صنعت ساخت و ساز در دانشگاه صنعتی امیرکبیر آغاز شد، و پانلها پیش ساخته پلیمری با ماتریس گچ با عرض ۵۰ سانتیمتر، ضخامت ۱۰ سانتمتر، ارتفاع کف تا سقف به صورت یکپارچه و با مقطعی توخالی، به عنوان راهکاری صنعتی مورد مطالعه قرار گرفته و تولید نیمه صنعتی را با موفقیت گذرانده است. در این مقاله معرفی چگونگی تولید ان پانلها و بررسی و مقایسه آن با روشهای سنتی اجرای دیوارهای غیرباربر در چارچوب صنعتی سازی ارائه میشود