سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهیار رمضانی – کارشناس ارشد مهندسی معدن

چکیده:

با توجه به نیاز روزافزون کلان شهرها به توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و انتقال بخشی از حمل و نقل به زیرشهرها بهدلیل افزایش ترافیک و آلودگی ناشی از آن لازم است فضاهای زیرزمینی متعددی با سرعت زیاد و در مقیاسهای بزرگ ایجاد شود این فضاها شامل تونل های ترافیکی تونلهای قطارهای شهری و ایستگاه های مترو می باشد با توجه به اجرای این سازه ها در شهر و زیرمحلهای زندگی انسانها احتمال ایجادمشکلاتی از قبیل نشست ساختمان ها ریزش سطح زمین و تخریب زیرساختهای شهری وجود دارد به همیندلیل با توجه به توضیح های فوق لازم است در اجرای روشهای متداول زمان بر غیرایمن و پرهزینه مرسوم درکشور عزیزمان ایران بازنگری شده و روشهای ساخت سریع مکانیزه ایمن و کم هزینه جایگزین شود