سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد بصیرپور – شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان
مهیار خواجه پور – شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان

چکیده:

در شرایط اقتصادی فعلی کشور توجه به نقدینگی و ارزش آن در انجام فعالیت اقتصادی از اهمیت بسزایی برخوردار است. صنعت برق نیز با توجه به هزینه بر بودنش احتیاج به منابع نقدی فراوانی دارد. مهمترین منبع تامین نقدینگی شرکتهای وابسته به وزارت نیرو درآمد حاصل از فروش انرژی می باشد. در حال حاضر این شرکتها با توجه به تنگناهای پولی باید تدابیر لازم را برای کسب بموقع درآمد اتخاذ نماید. در مقاله حاضر با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول و میزان بدهی مشترکین به شرکتهای برق منطقه ای به بررسی میزان بدهی یک شرکت نمونه پرداخته شده است. با توجه به ارزش زمانیپول خسارت حاصل از دیر کرد مشترکین در تادیه بدهیهایشان محاسبه وحجم زیانی که در اثر این معضل به آن شرکت وارد شده است، تخمین زده خواهد شد. در پایان به بررسی راههای وصول بموقی طلب از مشترکین پرداخته خواهد شد. سپس با توجه به سیاستهای تشویقی، راههای موثر در انگیزش پرسنلی که در این راستا انجام وظیفه می نماید پیشنهاد خواهد گردید.باشد که قدمی هر چند کوچک در اعتلای صنعت عظیم برق داشته باشیم.