سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جلیل اجلی – عضوهیئت علمی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد میا

چکیده:

آبیاری از نظر علمی تعابیر مختلفی دارد اما به معنای واقعی کلمه پخش آب روی زمین جهت نقوذ در خاک برای استفاده گیاه و تولید محصول می باشد هرچند فقط ۱۵ درصد از زمینهای کشاورزی دنیا تحت آبیاری قرار دارند و ۸۵درصد بقیه بصورت دیم و بدون آبیاری مورد استفاده قرار میگیرند اما نیمی از تولیدات کشاورزی و غذای مردم جهانی از همین زمینهای ابی حاصل می شود که این خود نشان دهنده اهمیت ونقش آبیاری در بخش کشاورزی است راه های افزایش بازده آبیاری در بخش کشاورزی رعایت الگوی کشت توسط کشاورزان و تضمین خرید و فروش این محصولات توسط ارگانهای ذیربط دولتی مشخص نمودن انواع گیاهان قابل کشت الگوی کشت در هر منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و آب و خاک نیاز آبی گیاه درطی مراحل رشد و مشخص نمودن فواصل زمان آبیاری برای هر گیاه با توجه به آب و هوای هر منطقه مقدار آب مورد نیاز برای هر هکتار و کیفیت آن در منطقه جهت هر نوع گیاه مشخص نمودن نوع و بافت خاک هر منطقه و میزان نفوذ پذیری آن. و تدوین برنامه و اجرای طرح جامع آموزش و ترویج کشاورزی