سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه کریمی – کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
علی فدوی – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه پردیس ابوریحان

چکیده:

بسیاری از محصولات کشاورزی و باغی برای استفاده نیاز به مغز شدن دارند همچنین پوست گیری دانه های مغزدار سبب افزایش کیفیت فرآورده حاصله می شود. به دلیل فقدان تکنولوژی مناسب جهت انجام عملیات پوست کنی محصولات کشاورزی، گاهی صادراتی در این زمینه وجود ندارد. بدین منظور بررسی روش های مغز کردن از اهمیت زیادی برخوردار است. طبق بررسی های انجام شده، روش های متفاوتی برای مغز کردن محصولات کشاورزی بکار می رود که از آن جمله م یتوان روش اعمال نیرو، تنش حرارتی و نیز روش اعمال نیروی مالشی را نام برد.