سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کامبیز دهقانی کهنه شهری – دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز
فریدون شعبانی نیا – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز
احسان مشکسار – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز

چکیده:

در مقاله حاضر توانایی و دقت یک سیستم استنتاجی عصبی – فازی تطبیقی برای مدلسازی دینامیکی روتور توربین بادی ساونیوس مورد بررسی قرار گرفته است هدف اصلی این تحقیق پیش بینی عملکرد نیروی گشتاور به عنوان تابعی از موقعیت زاویه ای توربین می باشد یک آزمایش مقایسه ای در ANFIS,RBF,FIS انجام گرفته و درنتیجه آن دیده شده است که ANFIS نتایج بسیار دقیق تر ی در مقایسه با دو روش دیگر می دهد نتایج نشان میدهد که یک سازگاری عالی بین داده های آزمایش که در آموزش به کار نرفته اند و داده های تخمین زده شده وجود دارد همراه با خطای میانگین بسیار پایین همچنین FIS با آستانه ی خطای ۰٫۰۰۵ ,, ANFIS آموزش داده شده قادر هستند که رفتار دینامیک غیرخطی گشتاور را در زمان یک شرایط جدید که در فرایند آموزش لحاظ نشده داده های آزمایش رصد کنند برای پیاده سازی تکنیک حاضر کدها و دستورالعمل های مرتبط نرم افزار متلب بصورت موثری مورد استفاده قرارگرفته است.