سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد داورپناه جزی – دانشگاه صنعتی اصفهان
پیمان هدایتی مبارکه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

چکیده:

درمرحله خواسته ها ازمدل آبشاری خواسته هایکاربران جمع آوری و تحلیل شده و سپس دریک سندمدون درجه میگردد این سندپایه به توافق بین تولید کنندگان و مشتریان خواهد بود و بایستی خالی از ابهام باشد به همین دلیل برای تدوین این سند روشهای فرمال ارایه گردیده که براحتی برای مشتریان قابل فهم نبوده و نیاز به آموزش دارد یکی از روشهای قابل فهم کردن متن های مدون فرمال تبدیل متن به نمایش گرافیکی است تا سند خواسته ها ابهام نداشته و برای کاربران و مشتریان هم قابل فهم گردد درنتیجه هزینه نهایی نرم افزار کاهش می یابد بدون آنکه از کیفیت آن کاسته شود دراین مقاله پس از مطالعات اولیه روش مناسبی برای تبدیل متن فرمال انتخابی به نمایش گرافیکی همراه با یک CASE TOOL توضیح داده می شود.