سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد آزاد احمدی – عضو هیئت علمی آموزشکده فنی و حرفه ای سما – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنن
جاهده تکیه خواه – عضو گروه پژوهشی GIS معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی استان کردستان

چکیده:

بشر همواره از دیرباز تاکنون برای تامین انرژی در ساختمان در مناطق مختلف جهان، روشهای خلاقانه جالبی را به کار برده است. تا سالیان زیادی این روشها با نظام طبیعت هماهنگ و سازگار بوده است. اما با صنعتی شدن بسیاری از کشورها با استفاده از وسایل مکانیکی و کمک گرفتن از سوختهای فسیلی اقدام به تامین انرژی در ساختمانها نمودند. این امر باعث آلودگی محیط زیست و خطر اتمام سوختهای فسیلی را به همراه داشت. اکنون در قرن بیست و یکم بهینه سازی مصرف سوخت، استفاده از انرژیهای پاک و حفاظت از محیط زیست اولویتهای مهم در این زمینه در بسیاری از کشورها محسوب میشوند. از این رهگذر این نوشتار بر آن است تا با هدف قرار دادن استفاده از انرژیهای مجانی در طبیعت همچون آفتاب و باد و … به بررسی روشهای مختلف استفاده از انرژی خورشیدی به روش غیرفعال بپردازد. بر این اساس در این پژوهش، ابتدا به بیان تعاریف توسعه پایدار و معماری پایدار و سپس انرژی خورشیدی و روشهای غیرفعال گرمایش و سرمایش پرداخته میشود. در ادامه روشهای مختلف استفاده غیرفعال از انرژی خورشیدی مورد بررسی قرار میگیرند و با معرفی و تجزیه و تحلیل نمونههای خارجی اجرا شده در این زمینه، نقاط قوت و ضعف هر کدام از این روشها مشخص شده و مورد ارزیابی قرار میگیرند. در انتها بر اساس روند تحقیق و ارزیابیهای به عمل آمده در مورد نمونهها و روشها، نتایجی حاصل میگردد که در زمینه ساخت و ساز در حالتهای مشابه میتواند تجارب ارزشمندی را در اختیار ما قرار دهد.