سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید رحیمی – کارشناس پژوهشی جهاد دانشگاهی استان سمنان
محمدحسین طالب پور – دانشجوی دکترا سازه
سولماز محمودزاده – کارشناس معماری

چکیده:

ساختمانهای انرژی صفر اصطلاحی است که برای نسل جدید ساختمان هایی که مصرف سوخت و انرژی های فسیلیدر آنها وجود ندارد و یا بسیار محدود است درنظر گرفته شده و علت آن این است که تمام انرژی مورد نیاز ساختمان ها در خود ساختمان از طریق سیستمهای تعبیه شده در آن تولید می شود بهسبب آن که دراین ساختمان ها از سوختهای فسیلی استفاده نمی شود لذا عاری از گاز کربنیک بوده و دارای سیستمهای جامعی برای افزایش راندمان انرژی کاهش مصرف اب و به حداقل رسیدن ضایعات است با توجه به تغییرات الگوهای شهرنشینی مدرن این دسته خاص از فناوریها در زمینه طراحی و ساخت سازه های مرتفع تر نظیر برج ها کاربردی تر شده اند براساس این دانش که رویکرد جدیدی در مساله ساخت و ساز است استفاده از انرژی های موجود در طبیعت و کاربرد روشهای مهندسی برای مهار آنها به چالش و زمینه جدید تحقیقات تئوری و صنعتی تبدیل شده است.