سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مصطفی گودرز – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
محمد امانی تهران –
رضا محمدعلی مالک –
فیروز مهرمظاهری –

چکیده:

فنآوری سامانههای خبره در زمینههای مختلف صنعت نساجی به خصوص رنگرزی به کار برده شده است و تحقیقات اخیر حاکی از گرایش محققان به این فنآوری و گسترش آن به خصوص در زمینه تشخیص عیب میباشد. سامانههای خبره،برنامههای کامپیوتری هوشمندی هستند که به دنبال حل آن دسته از مسائل واقعی نظیر مشکلات رنگرزی بوده که عموماً به یک فرد خبره جهت حل آنها نیاز میباشد. از این رو در این مقاله به معرفی اجمالی سامانههای خبره و جایگاه آنها در صنعتنساجی و رنگرزی پرداخته میشود و سپس روشهای اکتساب دانش از افراد خبره و نیز تکنیکهای ردهبندی پاسخ آنها درخصوص دلایل احتمالی عیوب به طور مفصل بحث میگردد. در پایان روند اجرای این روشها و مزایا و محدودیتهای آنها در توسعه دو سامانه خبره موفق تشریح میگردد