سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زینب غفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی
امیر شاکریان – دانشیار و استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
مهدی عابدینی – کارشناس ارشد علوم دامی

چکیده:

مدیریت پسماند صنعتی یکی از شیوه های بسیار مناسب برای ایجاد تعامل و پیوند بین صنعت و محیط زیست و کاهش اثرات سو فعالیت های صنعتی در محیط زیست می باشد که چنین مدیریتی با استفاده از روشهای مختلف از جمله پیشگیری از الودگی یا کمینه سازی پسماندها در مبدا تولید و در جاهایی که پسماندها تولید می شوند بازیافت و استفاده مجدد قابل اعمال است واقع شدن ایران در منطقه خشک و کم آب جهان و افت کیفی منابع آب توجه به برنامه های کاهش مصرف تصفیه فاضلاب و استفاده مجدد از آن را به خصوص در بخش صنعت ضروری می سازد به دلیل تنوع گسترده اقلیمی ایران و تاثیرپذیری انتخاب سیستمهای تصفیه فاضلاب صنعتی متعدد محیطی هزینه ای ارزیابی منفی و اقتصادی گزینه های مختلف فاضلاب صنعتی در شرایط مختلف یکی ازمهمترین عوامل موفقیت چنین طرح هایی است. از آنجا که هرمتر مکعب فاضلاب تصفیه نشده می تواند ۵۰ متر مکعب آب را آلوده سازد اگردر زمینه کنترل جمع آوری تصفیه و استفاده مجدد فاضلاب های صنعتی اقدامی اساسی صورت نگیرد پتانسیل آبی کشور به طور جدی در معرض خطر آلودگی قرار خواهد گرفت.