سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عبدالایمان عموئی – گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی بابل
علی خدادادی – واحد بهداشت محیط و حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل
حسینعلی اصغرنیا –
علی اکبر اوغازیان – مدیرکارخانه کمپوست شهرداری مشهد

چکیده:

قرآن به عنوان منبع لایزال الهی در زمینه از ابعاد زندگی اجتماعی اقتصادی فرهنگی دینی و علمی دارای اشارات و نکته های بدیع و عمیقی است که متناسب با دوره های زمانی مختلف معانی و مصادیق خاص خود را دارا می باشد هدف ازین مطالعه بررسی تطبیقی آیات قران کریم با تازه ترین یافته های علمی درزمینه علوم محیط زیست و دفع بهداشتی پسماندهای جامد است این تحقیق یک مطالعه توصیفی و مقایسه ای بوده که مطالب آن برگرفته از منابع و کتبعلمی معتبر و مرجع رشته های محیط زیست و بهداشت محیط دانشگاه های ایران و جهان در خصوص اهمیت روشهای دفع بهداشتی پسماند و تطبیق آن با ایات قرانی است تاریخچه بهره گیری از تکنیک تبدیل مواد و پسماندهای غذایی و فساد پذیر به محصولاتی مفید به نام کود آلی طبیعی یا کمپوست درکشورهای آمریکایی و اروپایی به کمتر از ۱۰۰س ال رسیده در حالیکه این موضوع در کتاب آسمانی قران بصورت بسیاردقیق اشاره گردیده است.