سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین باصر – کارشناس ارشد مهندسی عمران آب، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
حجت کرمی – استادیار مهندسی عمران آب، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
حامد باصر – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه سراج، تبریز، ایران
مهدی اصغری – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه سراج، تبریز، ایران

چکیده:

احداث سازه های هیدرولیکی در مسیر جریان سبب تغییرات عمدهای در رژیم جریان میگردد. از جمله این تغییرات میتوان به اختلاف فشار هیدرواستاتیکی بوجود آمده در بالادست و پایین دست سازه اشاره کرد. این اختلاففشار حاصله سبب بروز پدیدهای به نام آبشستگی موضعی میگردد که در برخی اوقات میتواند پایداری سازه را به خطر انداخته و شکست سازه را به دنبال دارد. در این مطالعه روشهای مختلفی برای حفاظت سازههای هیدرولیکی از پدیدهآبشستگی موضعی ارائه شدهاست. در نهایت عملکرد برخی از این روشها توسط مدل عددی سه بعدی SSIIM 2.0 مورد بررسی قرار گرفته است