سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدعلی صالحی – استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه گیلان، دانشکده فنی ، رشت، کیلومت
مهدیه شاه محمدی – دانشجوی ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

برگشتپذیرelectroporation، نفوذپذیر کردن غشاء سلول به وسیله تشکیل تخلخل در مقیاس نانو میباشد.این تخلخلها به وسیله ضربات الکتریکی کوتاه ایجاد میشوندelectroporation برای نفوذپذیر کردن ماکروملکولهایی مثل ژنها یا داروهای ضد سرطان که غشاء سلولی آنها به طور عادی نفوذپذیر نیست به کار میرود. علاوه بر روشelectroporationروشهای دیگری نیز برای افزایش نفوذ پذیر کردن سلول به کار برده میشود. این مقاله مدل ریاضی برای انتقال جرم به داخل سلول در مدتelectroporation بافت را ارائه میدهد.