سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

رضا اسماعیل زاده کناری – استادیار گروه صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

اعتبار و صحت روغن زیتون هدف بسیاری از مطالعات است که نشاندهنده ارزش اقتصادی بالای آن نه تنها به دلیل تولید آن در کشورهای حاشیه مدیترانه بلکه بهدلیل گستره ی جهانی مصرف کنندگان است وضع دامنه وسیعی از قوانین مرتبط با صحت ویژگی ها و طبقه بندی روغن زیتون موجب سرعت گرفتن فعالیت های علمی در این زمینه شده است هدف اصلی این مطالعات کنترل نمودن تغییرات ترکیب روغن زیتون در جهت محافظت از مصرف کنندگان در برابر تقلب ها در این صحت و حفظ صورت مناسب این صنعت استدر حقیقت قیمت بالای روغن زیتون در بازار می تواند موجب کم توجهی به این محصول شده و در ن هایت محصولات بی کیفیت و یا دارای پوماس گوشت میوه رواج یابد و یا انکه محصولات به شیوه ای نامناسب تولید شوند.