سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرتضی خیاط پورنجیب – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری
مهدیس رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

عملکرد تمدن صنعتی درحال حاضر کاملا به دسترسی ما به میزان هنگفتی از انواع گوناگون انرژی بستگی دارد اگر وجود این انرژی بصورت چشمگیری کاهش می یافت مطمئنا می توانست تبعات جدی را برای مدنیت و جمعیت انسانی تحت حمایت آن به دنبال داشته باشد این مقاله به ارایه الگوهای تولیدی برای منابع مختلف انرژی مورد استفاده ما پرداخته و جهت توسعه احتمالی موجود آنها را تا سال ۲۱۰۰ برنامه ریزی می نماید پس از آن به تشریح برخی روشهای جایگزین برای تامین انرژی می پردازد این مدل که به عنوان مدل انرژی و جمعیت جهان WEAP شناخته می شود نشان میدهد که جمعیت جهان درطول قرن کاهش چشمگیری خواهد داشت.