سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس یداللهی – استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
ایرج توسلیان – استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کر

چکیده:

و مثل(صدقات) کسانی که اموال خویش را برای طلب خشنودی خدا و استواری روحشان انفاق می کنند، همچون مثل باغی است که بر فراز پشته ای (بلندی، ناهمواری) قرار دارد(که اگر) رکباری بر آن برسد، دو چندان محصول برآورد، و اگر رگباری هم بر آن نرسد(باران ریزی) برای آن بس است(و خداوند) به آنچه انجام میدهید بیناست(بقره، ۲۶۵). با توجه به کوهستانی و ناهموار بودن کشور و پراکنش نامناسب بارندگی، تخمین زده می شود حدود ۶۵ درصد بارشها در کشور به علت استفاده از شیوه های سنتی آبیاری هدر می رود. با مدیرت صحیح آب و خاک و احترام به کشاورزی پایدار می توان از بارندگی های پراکنده و سایر منابع محدود آب در حفظ و ذخیره آب در اراضی شیبدار ایران استفاده کرد. از جمله این اقدامات ایجاد تغییر در خواص فیزیکی خاک با استفاده از اصلاح کننده های مختلف مانند کاربرد هیدروژلهای سوپر جاذب، جدید ترین شیوه آبیاری برای مناطق خشک است که به کمک آن می توان تا ۵۰ درصد مصرف آب آبیاری را کاهش داد و ضمنا از آبشویی کودهای محلول در آب و آلودگی آبهای زیرزمینی جلوگیری کرد. با توجه به شرایط خاکهای آهکی و شوری نسبی در برخی مناطق کشور، پلیمرهای با بنیان پتاسیم نسبت به سدیم ارجحیت دارند. پلیمرهایی مانند سوپر جاذب استاکوزورب با بنیان پتاسیم اختصاصا برای بهبود ظرفیت نگهداری آب و مواد غذایی در انواع خاک طراحی شده است. مصرف صحیح پلیمرهای سوپر جاذب در شرایط کشت آبی و تلفیق آن با روشهای استحصال آب باران در سیستم های دیم باعث افزایش راندمان آب آبیاری و گسترش سطوح زیر کشت و اشتغال پایدار خواهد شد.