سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جلیل پوراسد – دانشگاه صنعتی مالک اشتر مجتمع دانشگاهی مواد و فناوریهای ساخت
حمیدرضا بهاروندی –
ناصر احسانی –
علیرضا رحیم نژادیزدی –

چکیده:

عامل اصلی شکست درسرامیک ها وجود ترک و رشد آن می باشد بنابراین شکست دارای دو مرحله جوانه زنی ترک و رشدترک می باشد پارامتر چقرمگی شکست یا فاکتور شدت تنش KIC مقدار تنش متمرکز شده درنوک ترک به هنگام شکست می باشد درمطالعه حاضر روشهای اثر ریزشکست اثرگذاری استحکام خمشی و ترک سطحی در خمش برای تعیین چقرمگی شکست کامپوزیت های سرامیکی بیان شده و سازوکارهای افزایش چقرمگی در نانوکامپوزیت های زمینه سرامیکی نظیر انتقال بار ایجاد پیش تنش انحراف ترک ممانعت از رشد ترک پل زنی برروی ترک بیرون کشیدگی الیاف ایجاد ترکهای میکرونی و دگرگونی فازی تشریح می شود.